Holuby - Rôzne druhy

Vítame Vás na Našej stránke !

Sútaže

Majstrovstvo Slovenska – krátke trate

Čitaj ďalej
Poradie Meno   OZ CHPH   Koef    
       
1 Ing.Vladimír Fábian   SNV   17,399    
2 Ing.Chytil Peter+Lukáš   SE   27,250      
3 Jozef + Alena Jakubčák   PO   35,028      
4 Gaško team   ZA   43,897    
5 Mgr.Milan Blahovský   SNV   45,084    
6 Jaroslav Koštál   TN   47,154    
7 Jozef Bednár st.+ml.   BJ   51,689    
8 Alexander+Tomáš Fiala   ŠU   54,261    
9 MVDr.Ondrej Šimko   TE   54,409    
10 Jaro+Milan Richtárik   PB   54,555    
11 Jozef Titko   MI   60,892    
12 Jozef+Miloš Brúna   TR   61,387    
13 Ľubomír Valíček   ZA   63,046    
14 Ing.Jar.+Milan Mojzeš   PO   65,015    
15 Kocsis+Kocso   KO   65,632    
16 Danišek D.+Ondruš J.   BY   66,721    
17 Konečný Ján   BY   69,458    
18 Miroslav Majčín   KNM   70,869    
19 Béla Gyurovsky   NZ   72,477    
20 Peter Kešelák   SNV   75,563    
21 Vladimír Kotvan   BJ   77,158    
22 Peter Matalík   PO   78,544    
23 Vladimír Sudor   ZA   80,201    
24 Vladimír Beňák   SE   83,187    
25 Turek+Bilek   SNV   84,629    
26 Ján Špiner    SNV   86,028    
27 Andrej Jankura   BA   89,390    
28 František Hanuliak   TE   93,822    
29 Štefan Šutý   KNM   94,069    
30 Dušan Kuruc   KNM   96,023    
31 Pigeons team - Duľa   SNV   97,291    
32 Jozef+Slavomír Kasan   LE   100,415    
33 Ondrej Koprivňanský   TR   100,685    
34 Peter Ambrozay   TR   100,701    
35 Július+Alena Mlatko   TO   104,208    
36 Jozef Chren   LE   110,097    
37 Jozef Plačko   BY   111,871    
38 Anton Masaryk   PE   113,596    
39 Vladimír Vernarský   SNV   115,622    
40 M.+V. Dvonč   TO   125,568    
41 Ľubomír Hovančík   PO   127,139    
42 Jozef+Pavol Huňady   PO   128,396    
43 Albert+Vincent Sobota   PD   130,076    
44 Ing.Ján Mokrý   PD   132,470    
45 Ladislav Fule   BA   138,207  
46 Markuš M.+Nemeth M.   TE   145,119  
47 Eduard Babjak   MI   147,116  
48 Slavomír Klein   PO   149,635  
49 Štefan Zlatinský   NZ   155,135  
50 Ľudovít Čapla   BA   155,137  
51 Štefan Sýkora   SNV   160,298  
52 Radočáni D.+R.   TE   161,886  
53 Július Vida   NR   167,471  
54 Jozef Lesnický   SNV   172,910  
55 Blahušiak V.+P.   MT   173,081  
56 RNDr. Daniel Dudzik    PP   175,897  
57 Rudolf Somora   TO   202,944  
58 Vladimír Barabas   SNV   220,185  
59 Erik+Miroslav Michálek   TE   236,231  
60 Ján Ďurana   TE   240,168  
61 Dušan Broško   SNV   247,252  
62 Ján Nagy   SNV   257,685  
63 Štefan+Peter Zeleňák   SNV   261,238  
64 Miroslav Stieber   SNV   262,122  
65 Ján Dulák   SNV   263,787  
66 Stanislav Kolačkovský   SNV   273,589  
67 Ján Čurila   SNV   324,372  
68 Ján Krištofík    TE   329,534  
69 Václav+Jozef Sčislak   PO   334,250  
70 Viliam+Tomáš Škvarka   LE   363,285  
71 Martin Vantroba   SNV   399,027
Žádné komentáře